Privacybeleid

Ingangsdatum: 23-6-2015

Bij Armand de Brignac (‘ADB’) begrijpen we dat u het belangrijk vindt hoe uw Persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld en we nemen uw privacy serieus. Lees de volgende informatie om meer over ons privacybeleid te weten. Door onze website(s), producten, diensten en platformtoepassingen (de ‘Diensten’) op welke wijze ook te gebruiken of openen, erkent u dat u akkoord gaat met de praktijken en beleidsregels die worden beschreven in dit Privacybeleid en hierbij stemt u ermee in dat we uw gegevens op de volgende manieren verzamelen, gebruiken en delen.

Onthoud dat uw gebruik van ADB’s Diensten te allen tijde is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden, waar dit Privacybeleid deel van uitmaakt. Termen die we in dit Privacybeleid gebruiken zonder de definitie te geven, zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

Wat omvat dit Privacybeleid?

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonlijk identificeerbare gegevens (‘Persoonlijke gegevens’) die we verzamelen wanneer u onze Diensten opent of gebruikt, maar niet de praktijken van bedrijven die niet in ons eigendom of beheer zijn of mensen die wij niet aansturen. Wij verzamelen verschillende soorten Persoonlijke gegevens van onze gebruikers, zoals hierna uitgebreider wordt beschreven, en we gebruiken deze Persoonlijke gegevens intern in relatie tot onze Diensten, onder andere om onze diensten te personaliseren, aanbieden en verbeteren, om u in staat te stellen om een gebruikersaccount en profiel in te stellen, om contact met u op te nemen en andere gebruikers in staat te stellen om contact met u op te nemen, om aan uw verzoeken om bepaalde producten en diensten te voldoen en om te analyseren hoe u de Diensten gebruikt. In bepaalde gevallen kunnen we ook Persoonlijke gegevens met derden delen, maar alleen zoals hierna beschreven.

Zal ADB dit Privacybeleid in de toekomst veranderen?

Wij zijn voortdurend bezig om onze Diensten te verbeteren, het kan dus nodig zijn om dit Privacybeleid daarop aan te passen. Wanneer wij dit doen, zullen we u hierop wijzen door een bericht te plaatsen op het ADB-platform, door u een e-mail te sturen en/of op andere wijze. Als u ervoor hebt gekozen om geen e-mails met juridische kennisgevingen van ons te ontvangen (of geen e-mailadres hebt doorgegeven), dan worden deze juridische kennisgevingen wel op het ADB-platform geplaatst, blijven we uw gebruik van de Diensten beheren en bent u nog wel verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de juridische kennisgevingen. Als u de Diensten gebruikt nadat een wijziging van het Privacybeleid is geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

Welke gegevens verzamelt ADB?

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij ontvangen en bewaren gegevens die u bewust aan ons verstrekt. Zo verzamelen we bijvoorbeeld Persoonlijke gegevens die u via het registratieproces en/of uw accountinstellingen opgeeft, zoals uw naam of e-mailadres. Als u zich bij de Diensten aanmeldt via een website of dienst van derden, begrijpt u dat sommige inhoud en/of gegevens op die accounts (‘Accountgegevens van derden’) kunnen worden overgezet naar het account dat u bij ons hebt en dat Accountgegevens van derden overgezet naar onze Diensten, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, onder dit Privacybeleid vallen. Bepaalde gegevens kunnen vereist zijn om u bij ons te registreren of gebruik te maken van bepaalde functies.

We kunnen contact met u opnemen als u ons daarvoor de middelen hebt verstrekt. Hebt u ons bijvoorbeeld uw e-mailadres gegeven, dan kunnen we aanbiedingen naar uw e-mailadres sturen namens andere bedrijven, of e-mails sturen over uw gebruik van de Diensten. Daarnaast kunnen we een bevestiging ontvangen wanneer u een e-mail van ons opent. Door deze bevestiging kunnen we onze communicatie met u interessanter maken en onze diensten verbeteren. Wilt u geen berichten van ons ontvangen, geef dit dan aan door het betreffende selectievakje uit te schakelen.

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten, ontvangen en registreren we automatisch gegevens van uw browser of apparaat op onze serverlogs, zoals uw IP-adres, apparaatidentificatie, cookiegegevens, het type browser en/of apparaat dat u gebruikt om onze Diensten te openen en de pagina of functie die u hebt opgevraagd. Cookies zijn kleine bestandjes die we naar uw browser of apparaat verzenden zodat we uw browser of apparaat herkennen en weten wanneer pagina’s en functies in onze Diensten worden bezocht en door hoeveel mensen. U kunt uw voorkeuren in uw browser of apparaat wijzigen om het accepteren van cookies te voorkomen of beperken, maar hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal gebruikmaken van sommige van onze functies.

Wanneer u op een link naar een website of dienst van derden klikt, kunnen deze derden ook cookies naar u verzenden. Nogmaals, dit Privacybeleid omvat niet het gebruik van cookies door derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en praktijken. Wees u ervan bewust dat cookies geplaatst door derden uw online activiteiten kunnen blijven traceren nadat u onze Diensten hebt verlaten en deze derden respecteren mogelijk geen ‘Do Not Track’-aanvragen die u in uw browser of op uw apparaat hebt ingesteld.

Wij kunnen de gegevens die we verzamelen gebruiken om inhoud op u af te stemmen op basis van uw gebruikersgedrag. We kunnen het ook gebruiken om de Diensten te verbeteren – door deze gegevens weten we bijvoorbeeld hoe vaak gebruikers een bepaalde functie van de Diensten gebruiken en deze kennis kunnen we gebruiken om de Diensten interessant te maken voor zo veel mogelijk gebruikers.

Do Not Track-beleid

In uw browser kunt u mogelijk de optie ‘Do Not Track’ inschakelen. Hiermee geeft u beheerders van websites, webapplicaties en diensten (inclusief diensten voor gedragsgericht adverteren) het signaal dat u niet wilt dat bepaalde online activiteiten worden gevolgd. Onze Diensten ondersteunen momenteel geen Do Not Track-aanvragen.

Deelt ADB Persoonlijke gegevens die het ontvangt?

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens delen met derden zoals beschreven in dit gedeelte:

Gegevens die niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn. We kunnen uw Persoonlijke gegevens anoniem maken zodat u niet persoonlijk identificeerbaar bent en deze gegevens delen met onze partners. We kunnen onze partners ook samengevoegde gebruiksgegevens verstrekken, die zij kunnen gebruiken om te begrijpen hoe vaak en op welke manieren mensen onze Diensten gebruiken, zodat ook zij u een optimale online ervaring kunnen aanbieden. Maar we verstrekken nooit samengevoegde gebruiksgegevens aan een partner op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

Gelieerde ondernemingen: In bepaalde situaties kunnen gelieerde ondernemingen of websites van derden producten of diensten aan u aanbieden via of in verband met de Diensten (alleen of samen met ons). Wanneer een gelieerde onderneming betrokken is bij een dergelijke transactie of dienst, zal dit duidelijk worden aangegeven. We delen alleen Persoonlijke gegevens met die gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de transactie of dienst. We hebben geen zeggenschap over de beleidsregels en praktijken van websites of bedrijven van derden voor wat betreft privacy of wat dan ook, dus als u besluit om in te gaan op een transactie of dienst van een gelieerde website of onderneming, neem dan alle beleidsregels van deze onderneming of website goed door.

Vertegenwoordigers: Wij zetten andere bedrijven en mensen in om namens ons taken uit te voeren en moeten uw gegevens met hen delen om u producten of diensten aan te kunnen bieden. Tenzij we anders aangeven, hebben onze vertegenwoordigers geen enkel recht om de Persoonlijke gegevens die we met hen delen te gebruiken voor andere zaken dan om ons te bedienen.

Bedrijfsoverdracht: Wij kunnen besluiten om activa te kopen of verkopen en kunnen klantgegevens delen en/of overdragen in verband met het beoordelen en afsluiten van dergelijke transacties. Verder, als wij (of onze activa) worden aangekocht, of als we failliet gaan of een andere verandering van zeggenschap ondergaan, kunnen Persoonlijke gegevens deel uitmaken van de activa die worden overgedragen aan of verworven door derden.

Bescherming van ADB en anderen: Wij behouden ons het recht voor om gegevens te openen, lezen, bewaren en openbaar te maken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ADB, onze medewerkers, gebruikers of anderen te beschermen.

Zijn mijn Persoonlijke gegevens veilig?

Uw account wordt met een wachtwoord beveiligd voor uw privacy en veiligheid. Wanneer u uw account opent via een website of dienst van derden, bestaan er mogelijk aanvullende of andere aanmeldingsprocedures via de website of dienst van deze derden. U moet onbevoegde toegang tot uw account en Persoonlijke gegevens voorkomen door uw wachtwoord en/of andere manieren voor aanmelding naar behoren te kiezen en beveiligen en toegang tot uw computer of apparaat en browser te beperken door u af te melden nadat u uw account hebt gebruikt.

Wij streven ernaar om de privacy van uw account en andere Persoonlijke gegevens die wij in ons bestand hebben te beschermen, maar we kunnen helaas geen volledige veiligheid garanderen. Onbevoegde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersgegevens op elk moment in gevaar brengen.

Tot welke Persoonlijke gegevens heb ik toegang?

U kunt de volgende gegevens die u aan ons hebt verstrekt bekijken en, in sommige gevallen, bewerken of verwijderen:

  • naam en wachtwoord
  • e-mailadres

De gegevens die u kunt bekijken, bijwerken en verwijderen kunnen wijzigen wanneer de Diensten wijzigen. Hebt u vragen over het bekijken of bijwerken van uw gegevens die wij in ons bestand hebben, neem dan contact op via info@armanddebrignac.com

Krachtens de artikelen 1798.83-1798.84 uit het Burgerlijk Wetboek van Californië, hebben inwoners van Californië het recht om ons te vragen om informatie over de categorieën van Persoonlijke gegevens die we delen met gelieerde ondernemingen en/of derden voor marketingdoeleinden en contactgegevens van deze gelieerde ondernemingen en/of derden. Als u inwoner bent van Californië en een kopie van deze kennisgeving wenst te ontvangen, stuur dan een geschreven verzoek naar: [ADRES INVOEGEN]

Welke keuzes heb ik?

U kunt er altijd voor kiezen om geen gegevens met ons te delen, maar onthoud dat sommige gegevens nodig kunnen zijn om u bij ons te registreren of om gebruik te maken van bepaalde functies.

U kunt gegevens toevoegen, bijwerken of verwijderen zoals hierboven is uitgelegd. Wanneer u echter gegevens bijwerkt, kunnen wij een kopie van de niet-herziene gegevens in ons bestand bewaren. Sommige gegevens kunnen in ons bestand bewaard blijven nadat u deze gegevens van uw account hebt verwijderd. We kunnen samengevoegde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonlijke gegevens of Persoonlijke gegevens bevatten nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

Kan ik mijn communicatievoorkeuren wijzigen?

U kunt uw Persoonlijke gegevens openen, bekijken en wijzigen door de instructies te volgen die op de Diensten staan. Daarnaast kunt u het ontvangen van e-mails beheren door op de link ‘unsubscribe’ (afmelden) te klikken onder aan e-mails van ADB. We zullen doen wat zakelijk mogelijk is om deze verzoeken tijdig te verwerken. Wees u er echter van bewust dat het niet altijd mogelijk is om gegevens in onze klantenbestanden volledig te verwijderen of wijzigen.

Waar kan ik terecht met vragen over dit beleid?

Hebt u vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, stuur dan een gedetailleerd bericht naar info@armanddebrignac.com en we doen ons best om uw vragen te beantwoorden.

Close
Newsletter